certyfikat CSQcertyfikat IQNetSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
wg normy ISO 9001:2015

Mając na uwadze dobro Pacjentów oraz ich wymagania i oczekiwania w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od 2008 roku funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Certyfikacja Systemu dokonywana jest przez audytorów jednostki certyfikującej IMQ.

Jednostka certyfikująca IMQ jest członkiem IQNet - międzynarodowej sieci zrzeszającej najważniejsze jednostki certyfikujące z kilkudziesięciu krajów. Sieć IQNet czuwa nad rzetelnością, wiarygodnością i transparentnością procesu certyfikacji, a jej znak jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej.

Pierwszy certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest zgodny z normą ISO 9001:2008 otrzymaliśmy 4 lipca 2008 r. W kolejnych latach Instytut dokonywał odnowienia certyfikacji systemu. Bieżące wydanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2015 dotyczy okresu od 18 lipca 2017 r. do 1 września 2020 r. Zakres certyfikacji obejmuje usługi medyczne w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością: mgr Małgorzata Pacuszka

tel. 43 12 336  e-mail: pelnomocnik@igichp.edu.pl